Tjänster

Löpande redovisning

Utförs på vårt kontor eller hos er. Vi använder oss av marknadsledande programvaror från bland andra Fortnox, Hogia, Visma och Wolters Kluwer (f.d. Norstedts Juridik). Läs mer om våra programvaror genom att klicka på denna länk.

 

Löneadministration

Vi blir er löneavdelning och biträder vid allt löneadministrativt arbete som till exempel månatliga löneredovisningar, upprättande av kontrolluppgifter och rapportering till Fora.

 

Moms- och arbetsgivardeklarationer

Vi upprättar moms- och arbetsgivardeklarationer inför redovisning till Skatteverket.

 

Period- och årsbokslut

Varje lämnad resultat- och balansrapport blir ett periodbokslut. Årsbokslut upprättas vid räkenskapsårets slut.

 

Årsredovisning

Upprättas enligt Årsredovisningslagens krav och skickas till Bolagsverket.

 

Inkomstdeklaration

Vi biträder vid upprättande av deklarationer för olika företagsformer och privatpersoner.

 

Bolagsbildning och registreringsärenden

Bildande av nya bolag samt registreringsärenden till Bolagsverket.

 

Skatte- och avgiftsanmälan

Registrering av F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

 

Fusioner

Fusion av aktiebolag (sammanslagning av bolag).

 

Likvidationer

Behjälplig vid likvidation av aktiebolag.

 

Vi har ett nära samarbete med revisorer och skattejurister och förmedlar dessa tjänster vid behov.