Våra programvaror

Vår redovisningsbyrå Göteborg använder oss uteslutande av programvaror från marknadsledande leverantörer. Nedan finner ni ett urval.

Wolters Kluwer (f.d. Norstedts Juridik)

Vi använder oss bland annat av boksluts- och skatteprogram från Wolters Kluwer. 

Fortnox

Fortnox är Sveriges ledande webbaserade bokföringsprogram. Möjlighet finns för redovisningskonsult och klient att vara inloggade samtidigt och utföra olika arbetsuppgifter — till exempel bokföring och fakturering. Är ni intresserade av att minska mängden papper i er bokföring? Inga problem. I Fortnox kan man digitalisera alla bokföringsunderlag. Det enda som därefter behöver sparas i pappersform är det pappersmaterial ni har mottagit, till exempel fakturor och kvitton. Det behöver sparas i fyra år. Därefter behöver endast de digitala kopiorna sparas. 

Hogia

Vi använder oss av bokförings- och löneprogram från Hogia. 

Visma

Vi har tillgång till Visma Administration 500, vilket är ett fullgott bokföringsprogram.