Redovisning & Bokföring Göteborg

Gothia Redovisningsbyrå Göteborg erbjuder ett flertal administrativa tjänster för dig som företagare eller privatperson. Vi hjälper dig att hålla koll på ekonomin medan ni fokuserar på ert bolag och dess kunder.

Våra tjänster

  • Löpande redovisning Utförs på vårt kontor eller hos er. Vi använder oss av marknadsledande programvaror från bland andra Fortnox, Hogia, Visma och Wolters Kluwer (f.d. Norstedts Juridik).

  • Löneadministration Vi blir er löneavdelning och biträder vid allt löneadministrativt arbete som till exempel månatliga löneredovisningar, upprättande av kontrolluppgifter och rapportering till Fora.

  • Moms- och arbetsgivardeklarationer Vi upprättar moms- och arbetsgivardeklarationer inför redovisning till Skatteverket.

  • Period- och årsbokslut Varje lämnad resultat- och balansrapport blir ett periodbokslut. Årsbokslut upprättas vid räkenskapsårets slut.

  • Årsredovisning Upprättas enligt Årsredovisningslagens krav och skickas till Bolagsverket.

  • Inkomstdeklaration Vi biträder vid upprättande av deklarationer för olika företagsformer och privatpersoner.

  • Bolagsbildning och registreringsärenden Bildande av nya bolag samt registreringsärenden till Bolagsverket.

  • Skatte- och avgiftsanmälan Registrering av F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

  • Fusioner Fusion av aktiebolag (sammanslagning av bolag).

  • Likvidationer Behjälplig vid likvidation av aktiebolag.

Vi har ett nära samarbete med revisorer och skattejurister och förmedlar dessa tjänster vid behov.

Begär offert

Löpande redovisning
Löneadministration
Moms- och arbetsgivardeklarationer
Period- och årsbokslut
Inkomstdeklaration
Bolagsbildning och registreringsärenden
Skatte- och avgiftsanmälan
Fusioner
Likvidationer