Våra programvaror

Vår redovisningsbyrå Göteborg använder uteslutande programvaror från marknadsledande leverantörer. Nedan finner ni ett urval av våra aktörer.

WOLTERS KLUWER (F.D. NORSTEDTS JURIDIK)

Vi använder oss bland annat av boksluts- och skatteprogram från Wolters Kluwer. 

HOGIA
Vi använder oss av bokförings- och löneprogram från Hogia. 

VISMA
Vi har tillgång till Visma Administration 500, vilket är ett fullgott bokföringsprogram.  

FORTNOX

Fortnox är Sveriges ledande webbaserade bokföringsprogram. Möjlighet finns för redovisningskonsult och klient att vara inloggade samtidigt och utföra olika arbetsuppgifter — till exempel bokföring och fakturering. Är ni intresserade av att minska mängden papper i er bokföring? Inga problem. I Fortnox kan man digitalisera alla bokföringsunderlag. Det enda som därefter behöver sparas i pappersform är det pappersmaterial ni har mottagit, till exempel fakturor och kvitton. Det behöver sparas i fyra år. Därefter behöver endast de digitala kopiorna sparas.