Löneadministration i Göteborg

Få koll på lönerna med hjälp av vår lönehantering

Behöver du hjälp med företagets löneadministration i Göteborg? Vare sig det saknas tid, resurser eller kompetens kliver vi in och tar ett helhetsansvar över löneadministrationen. Vi på Gothia Redovisning erbjuder stöd med allt löneadministrativt arbete som bland annat månatliga löneredovisningar, upprättande av kontrolluppgifter och rapporteringar till Fora. Vi besitter lång erfarenhet inom löneadministration och förmånsberäkningar inom en rad olika system samt regler för företag både med och utan kollektivavtal. Genom att ta hjälp av oss blir vi ditt företags löneavdelning!

 

Trygg lönerapportering efter lagar och regler

Hantering av löner är ett område som omfattas av en hel del lagar och regler. För att vara säker på att samtliga uppgifter hanteras korrekt och säkert gäller det att ha stor kännedom inom olika avtalsformer. Vi innehar bred kunskap inom skatteregler, kollektivavtal, semesterregler och personalförsäkringar. Vi erbjuder även assistans vid frågor från Försäkringskassan gällande sjukförsäkringar och föräldraledighet eller vid rapportering av rekvirering till Arbetsförmedlingen. Löneadministration är ett komplext område med många olika delar där det även kan dyka upp oväntade utmaningar. Ekonomihanteringen innefattas av en hel del bokföring vilket är enormt tidskrävande, speciellt för större företag. Vi på Gothia Redovisning vill att du ska kunna fokusera på företagets utveckling och vi på dina anställdas trygghet gällande felfri lönerapportering. Därför skräddarsyr vi vår hjälp för att göra nytta precis inom de områden där det finns behov. Vi bevakar ständigt branschen och håller oss uppdaterade kring ny information gällande lön, skatt och ekonomi.

Vad innebär löneadministration?

Löneadministration innefattar kort och gott allt kring de anställdas löner samt rapportering och utbetalningar till olika myndigheter. För att de anställdas löner ska kunna betalas ut i rätt tid krävs goda underlag och noggrant löpande förarbete. Det administrativa arbetet omfattar bland annat de anställdas

  • bruttolöner
  • ersättningar
  • avgifter
  • frånvaro
  • avvikelser
  • semesterdagar.

 

Även tidrapportering, lönebokföring, skattedeklaration, ledighetsansökningar och utläggsredovisning tillhör löneadministrationen. Arbetet styrs i huvudsak av fyra väsentliga delar vilket är lagar, lokala överenskommelser mellan företaget och den lokala arbetstagarorganisationen samt kollektiv- och anställningsavtal. Det finns flera lagar som på olika sätt berör löneadministrationen, exempelvis lagen om anställningsskydd, arbetstidslagen och lagen om sjuklön. Löneadministrationsarbetet kräver därmed bred kompetens och förståelse inom både och ekonomi samt lag och rätt.
 

Har du behov av komplett löneadministration löser vi det och önskas endast hjälp med delar anpassar vi oss därefter. Vår ambition är att effektivisera löneadministrationen och se till att ditt företag spar tid! Vare sig du driver ett litet företag eller ett större bolag är ekonomihanteringen lika viktig. Vi anpassar oss helt efter ditt företags behov. Vi har även ett nära samarbete med revisorer och skattejurister och förmedlar dessa tjänster vid behov. Att investera i en välfungerande löneadministration är att investera i dina anställda och företagets framtid. Kontakta oss på Gothia Redovisning för att veta mer!

Rex sigill Srf logotyp

Begär offert

Löpande redovisning
Löneadministration
Moms- och arbetsgivardeklarationer
Period- och årsbokslut
Inkomstdeklaration
Bolagsbildning och registreringsärenden
Skatte- och avgiftsanmälan
Fusioner
Likvidationer