Våra övriga ekonomitjänster

  • Löneadministration Vi blir er löneavdelning och biträder vid allt löneadministrativt arbete som till exempel månatliga löneredovisningar, upprättande av kontrolluppgifter och rapportering till Fora.

  • Moms- och arbetsgivardeklarationer Vi upprättar moms- och arbetsgivardeklarationer inför redovisning till Skatteverket.

  • Inkomstdeklaration Vi biträder vid upprättande av deklarationer för olika företagsformer och privatpersoner.

  • Bolagsbildning och registreringsärenden Bildande av nya bolag samt registreringsärenden till Bolagsverket.

  • Skatte- och avgiftsanmälan Registrering av F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

  • Fusioner Fusion av aktiebolag (sammanslagning av bolag).

  • Likvidationer Behjälplig vid likvidation av aktiebolag.

Vi har ett nära samarbete med revisorer och skattejurister och förmedlar dessa tjänster vid behov.

Begär offert

Löpande redovisning
Löneadministration
Moms- och arbetsgivardeklarationer
Period- och årsbokslut
Inkomstdeklaration
Bolagsbildning och registreringsärenden
Skatte- och avgiftsanmälan
Fusioner
Likvidationer