Period- och årsbokslut

Varje lämnad resultat- och balansrapport blir ett periodbokslut. Årsbokslut upprättas vid räkenskapsårets slut.

 

Årsredovisning

Upprättas enligt Årsredovisningslagens krav och skickas till Bolagsverket.

Vi har ett nära samarbete med revisorer och skattejurister och förmedlar dessa tjänster vid behov.

Begär offert

Löpande redovisning
Löneadministration
Moms- och arbetsgivardeklarationer
Period- och årsbokslut
Inkomstdeklaration
Bolagsbildning och registreringsärenden
Skatte- och avgiftsanmälan
Fusioner
Likvidationer