Årsbokslut och årsredovisning i Göteborg

Period- och årsbokslut för företag

Vare sig du driver en enskild firma eller är en del av ett större bolag behöver det skapas ett årsbokslut. Årsbokslutet är en sammanställning av all bokföring under ett räkenskapsår, vilket innefattar affärshändelser som på olika sätt berättar om hur företaget har presterat. Årsbokslutet ger därmed en tydlig överblick av företagets utveckling under året. Ett korrekt upprättat årsbokslut ska innehålla en balansräkning som beskriver företagets tillgångar, skulder samt eget kapital på räkenskapsårets sista dag. Det ska även ingå en resultaträkning som visar det gångna räkenskapsårets kostnader, intäkter och resultat samt övriga tilläggsupplysningar till balans- och resultaträkningen. Även skattemässiga justeringar ska redovisas korrekt i årsbokslutet. Årsbokslutet är därmed inte bara en väsentlig del i rapporteringen utan ett värdefullt underlag för företagets framtida utveckling.

 

Ett ytterligare sätt att hålla koll på företagets prestation är genom periodbokslut vilket innefattar en kortare avgränsad period under räkenskapsåret. Periodbokslut utgår alltid från starten av ett räkenskapsår och omfattar en månad, kvartal eller halvår. Periodbokslutet ska innehålla fullständig periodisering av intäkter och utgifter likt det som ingår i rapporteringen för årsbokslutet. Att vara nogrann med periodboksluten kan därmed underlätta utförandet av det slutgiltiga årsbokslutet. Att skapa periodbokslut är vanligt för större bolag där det kan tänkas användas som underlag för eventuella nysatsningar eller för löpande kontroll av den ekonomiska utvecklingen.

Tveka inte på att höra av dig till oss på Gothia Redovisning om du osäker på vilket bokslut du behöver upprätta eller har frågor kring utförande. Vi har lång erfarenhet av redovisningsarbete inom olika branscher och företag.

Upprätta årsredovisning med hjälp av Gothia Redovisning

 

Årsredovisningen är ett betydligt mer omfattande underlag och fungerar som en förlängd version av ett årsbokslut. Årsredovisningen upprättas enligt Årsredovisningslagens krav för att årsvis skickas in till Bolagsverket där det kommer att finnas åtkomligt för allmänheten. Redovisningen ska vara systematisk, lättillgänglig och upprättas i enlighet med rådande lagstiftning. Eftersom offentlighetsprincipen råder är det viktigt att årsredovisningen ger en rättvis och tydlig bild av verksamhetens resultat. Att anlita en auktoriserad redovisningsfirma är därmed både klokt och kostnadseffektivt i längden för att säkerställa en optimal utformning. Aktiebolag och föreningar är alltid skyldiga att upprätta en fullständig årsredovisning. För mindre företag råder olika krav beroende på omsättning och antal anställda.

 

Vår redovisningsfirma i Göteborg hjälper dig att sammanställa all din löpande bokföring och genomföra en slutlig redovisning. Beroende på företagsform och antal anställda varierar bokslutets omfattning. Att anlita en kvalificerad redovisningsfirma säkerställer att ditt företags redovisning uppfyller alla krav, vilket blir en kvalitetssatsning för den ekonomiska rapporteringen i sin helhet. Vi hjälper dig med all rapportering och ser till att alla siffror hamnar på rätt ställe från början till slut. 

 

Vi har ett nära samarbete med revisorer och skattejurister och förmedlar dessa tjänster vid behov. Är du osäker på vilken redovisningsform du behöver hjälp med får du gärna inkomma med en förfrågan. Vi utför kvalitetssäkrade årsredovisningar för alla företagsformer för privatpersoner, handelsbolag och aktiebolag. Vi har lång erfarenhet gällande redovisning och skräddarsyr vårt arbete efter dina behov.

Rex sigill Srf logotyp

Begär offert

Löpande redovisning
Löneadministration
Moms- och arbetsgivardeklarationer
Period- och årsbokslut
Inkomstdeklaration
Bolagsbildning och registreringsärenden
Skatte- och avgiftsanmälan
Fusioner
Likvidationer